گـروه سـاختمانـی و سرمایه گذاری درآویـــــــــد از ابتدای دهه ۸۰ فعالیت خود را در  تهران آغاز نمود که با بیش از ۲ دهــه سابقه درخشان در عـرصه عمـران و ســازنـدگـی با برخورداری از پشتوانه و تجارب علمی و اجرایی خود و بهره گیری از مـدیـران و متخصصین مجرب با تکیه بر توان، تخصص و اعتبار نام مدیران خود موفق به کسب اعتبار شده است و اکنون نام این شرکت اعتماد و کیفیت را در اذهان متبادر می سازد.

لذا این مجموعه مسئولیت حفظ چنین نام و اعتباری را امروزه، بیش از پیش بر شانه های خود احساس می نماید. کارنامه درخشان گروه ساختمانی درآویـد از بدو تأسیس تا کنون بیانگر تعهد این شرکت بر ایجاد رابطه ای پایدار مبتنی بر اعتماد، همیاری، کارایی، خلق ارزشها و رضایت کارفرمایان بوده و نشانگر تلاش دائمی برای برآورده ساختن نیازهای کارفرمایان با توجه به پیشرفت های فناوری و تغییرات به روز به منظور تحقق رویاهای مشتریان خود است؛ و تا امروز توانسته با ارائه خدمــات مدیریت پروژه و خدمات طرح و ســاخت توام، پروژه های عظیمی را با کیفیت بالای ملی و جهانی به پایان برساند و به یک برند خوش نام و با جایگاه ویژه در صنعت ساخت و ساز تبدیل شود.